Growth

Ontdek de waarheid met neuromarketing

17
 - 
02
 - 
2023
No items found.

Neuromarketing: Een relatief nieuwe en spannende onderzoeksmethode dat neurowetenschappelijke technieken gebruikt om de reacties van consumenten te meten op marketingprikkels.

De toepassing van neuromarketing klinkt in eerste instantie wat uitdagend, maar het gebruik ervan is het zeker waard voor een marketingonderzoek. Door te begrijpen hoe het brein reageert op marketingacties, kan er inzicht gekregen worden over wat de échte drijfveer is van consumentengedrag.

Waarom neuromarketing?

In meer traditionele onderzoeken, zoals vragenlijsten en interviews, wordt niet altijd de ‘onbewuste waarheid’ verteld. Vaak zijn traditionele onderzoeken subjectief en zullen geïnterviewden geneigd zijn om sociaal acceptabele antwoorden geven. Dit fenomeen heet response bias.

Bij neuromarketing is response bias onmogelijk, want men heeft nou eenmaal geen controle over hun onbewuste. Door de afwezigheid van response bias, zal een neurologisch onderzoek objectieve resultaten genereren, waardoor er accurater voorspeld kan worden welke prikkels een klant in beweging zet. Met deze resultaten kan de effectiviteit van advertenties en andere marketinguitingen geoptimaliseerd worden. Dit resulteert dan weer in een grotere ROI.

Wat zijn de meest gebruikte technieken?

De onbewuste processen kunnen dus gemeten worden via technieken in de neurowetenschap. Het verschilt per doeleinde welke techniek wordt.

Om een beeld te schetsen van de aanwezige neurotechnieken in de markt, is er een overzicht van de meest gebruikte onderzoeksmethodes opgesteld.

Eye Tracking

Dit is een vrij simpele techniek die meet waar het meest naar wordt gekeken, bijvoorbeeld in een reclame of op een website.

Facial Coding

Hierbij worden er via AI gezichtsuitdrukkingen gemeten en gekoppeld aan emoties.

fMRI

Deze methode meet de zuurstofrijke bloedstromen in de hersenen. Op deze manier wordt onderzocht welke hersendelen, in welke mate worden geactiveerd bij specifieke prikkels.

EEG

Bij deze techniek wordt ook naar hersenactiviteit gekeken, echter wordt deze gemeten op basis van activiteit van elektroden in de hersengebieden.

Alhoewel neuromarketing zeer accurate resultaten kan leveren, zitten er niet alleen maar voordelen aan deze onderzoeksmethode. De technieken die gebruikt worden zijn beschikbaar, maar zijn vaak erg duur. Eye tracking, facial coding en EEG zijn het meest toegankelijk, met een onderzoek dat gestart kan worden tussen €2.000 en €6.000 euro. De prijs hangt natuurlijk af van de schaal van het onderzoek. Aan fMRI hangt echter een veel hoger prijskaartje. De kosten van een onderzoek dat gebruik maakt van fMRI kan oplopen tussen €30.000 en €60.000 euro.

Hoe kan jij direct neuromarketing toepassen?

Neuromarketing is dus aan de dure kant, maar er zijn wel een aantal neurologische technieken die meteen toegepast kunnen. Ik heb drie handige toepassingen even op een rijtje gezet.

1.      Weg met het euroteken!

De eerste tip is het weglaten van het euroteken. Neurologisch onderzoek toont aan dat het zien van prijzen hetzelfde hersendeel activeert als pijn. Dus men heeft een erg negatieve associatie met prijzen. Omdat prijzen vaak samen getoond worden met het euroteken, zullen klanten bij het zien van dit symbool ook negatieve emoties opwekken. Daarom is het voordelig om het euroteken weg te laten, omdat het zorgt voor minder pijn en daarmee meer conversies.

(Let wel op dat er geen verwarring kan ontstaan over de prijzen!)

2.      Geen rode signalen bij de check-out!

Een ander zeer effectief, maar heel simpele toepassing van neuromarketing gaat over de online check-out. Bij de check-out is iedereen wel eens vergeten een gegeven in te vullen. Vaak zullen deze invulvelden rood gemarkeerd worden. Uit een onderzoek in neuromarketing is gebleken dat mensen deze rode foutmelding associëren met een fout dat gemaakt is op een toets. Dus mensen associëren het rode signaal met een negatieve emotie.

Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat 15% meer klanten, van de klanten die een foutmelding hadden gekregen, de dienst of het product kochten wanneer de signaalkleur oranje was in plaats van rood. Laat dus de rode signalen links liggen en zie een flinke stijging in conversies!

3.      Niet uitzoomen maar inzoomen!

De laatste tip die ik hier bespreek gaat over videografie. Reclames gaan veel over het opwekken van verlangen bij de klant. Uit neurologisch onderzoek is gebleken dat bij het uitzoomen, het gebied in de hersenen dat verlangen opwekt, veel minder actief is. Hetzelfde concept werkt voor inzoomen. Er is aangetoond dat het verlangen juist een boost krijgt, wanneer er in een reclame wordt ingezoomd. Dus maak in advertenties en andere marketinguitingen vooral gebruik van inzoomen in plaats van uitzoomen om verlangen op te wekken.

Investeren in een neurologisch onderzoek?

Deze tips zijn natuurlijk handig, maar ze kunnen niet dezelfde toegevoegde waarde leveren als een gepersonaliseerd onderzoek. Voor het gebruik van neuromarketing zal je een afweging moeten maken of de cost-benefit groot genoeg is binnen uw budget. Maar als je beslist om de neurologische wetenschap toe te passen, zal het zeker zijn vruchten afwerpen!

Vind je neuromarketing nou interessant of heb je opmerkingen over dit blog, deel dit dan zeker met ons via LinkedIn!

Nieuw!

Check onze gratis online academy

Groei uit tot volwaardige B2B Growth Manager.

Bekijk nu