In 5 Minutes

Hoe anders is Growth Hacking in tijden van crisis? 

20/9/2022

No items found.


Growth hacking in tijden van crisis. Hoe pak je dat aan? Hoe anders is dat dan in tijden van hoogconjunctuur? Als we vorige crisissen analyseren. Althans dat doen we niet maar dit heeft Harvard Business Review gedaan. Door bij meer dan 1000+ bedrijven te kijken hoe ze de crisis door kwamen en welke bedrijven beter uit de voet kwamen. Wat deden deze bedrijven nou anders dan de bedrijven die ten onder gingen? Er zijn drie pijlers.

  1. Focus
  2. Balans
  3. Voorbereiding


Focus

De eerste pijler is dat bedrijven die zich goed aan het focussen waren. Zij kwamen de crisis goed door. Daarbij kwamen ze beter terug als bedrijf als bedrijven die teruggingen naar de core business. Daarnaast randzaken stopte en zich af vroegen: Wie zijn we? Waar zijn we nog goed in? En laten we daar dan de aller beste in worden. Zij gebruiken juist deze tijden dat het rustiger is om zicht af te vragen: wat is nou ons focus gebied?

Balans

De tweede pijler is dat deze bedrijven de balans goed wisten te vinden tussen kostenbesparing. Aan de andere kant ook investeren voor als het strak weer beter gaat. Je kan zien dat deze bedrijven niet zo zeer besparen op het team. De bedrijven hielde het team zoveel mogelijk in stand. Bespaarde eigenlijk vooral op andere zij projecten of vaste kosten. Maar niet zo zeer op het team. Wel vaak op de flexibele laag aan freelancers of ZZP'ers. Maar zij deden niet hun best om het core team in stand te houden.

Voorbereiding

De derde pijler is dat deze bedrijven voorbereidingen aan het treffen waren voor de tijden dat het goed gaat. Dus zoveel mogelijk hun team in stand houden. Bewust omgingen met het klaarzetten voor als het in de toekomst weer goed gaat. Dan gaan we de allerbeste worden in ons vakgebied.

Growth hacking

Als growth hacker zien we verschuivingen plaatsvinden. Op dit moment zijn veel van onze klanten B2B. Hier valt weinig aan te verkopen. Er valt niet veel sales te doen. Dus zie je automatisch dat er met het oog op voorbereiding veel geïnvesteerd wordt in algemene marketing. In voorbereidende sales activiteiten, die als het even meezit over een paar maanden weer opgepakt kunnen worden. Maar de marketing activiteiten zoals top of the funnel, hier vinden minder investeringen plaats dan wat lager in de funnel. Die marketing activiteiten krijg nu meer de aandacht.

Een andere bezigheid die je nu veel zie gebeuren. Omdat er weinig verkocht wordt is het een mooi moment om je plannen voor de komende jaren te gaan opstellen. Dit is was ik bedoelde met het oog op voorbereiding. Een nieuw marketingcommunicatieplan opstellen of zoals we het bij Red Panda Works noemen: Growth Plan een uitgebreidere variant daarvan. Dit is de aangewezen mogelijkheid om te kijken: Wie zijn we? Waar zijn we goed in? Wat is onze product market fit? Maar ook wat is ons product channel fit? Via welke kanalen gaan we nu onze producten straks als het allemaal weer aantrekt op de markt brengen. Dit zijn de grootste wijzigingen, dus we hebben geleerd van de vorige crisis. Momenteel zien we voornamelijk een verschuiving plaatsvinden van sales naar marketing. We raden aan om je goed voor te bereiden op tijden dat het straks weer goed gaat met de economie.

Wil jij sneller groeien? Dan kan Red Panda Works je helpen. Meld je aan voor de Red Panda Academy en leer in recordtijd alles over B2B Growth Hacking.


18/5/2020

No items found.
BEKIJK ALLE POSTS